ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Τεχνολογία συμπύκνωσης

Το φυσικό αέριο είναι μια ορυκτή πηγή ενέργειας, που θα κατέχει και στο μέλλον ένα σημαντικό ρόλο. Και αυτό γιατί το φυσικό αέριο διαθέτει υψηλή θερμογόνο δύναμη, παράγει χαμηλές εκπομπές  ρύπων κατά την καύση και θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμο τα ερχόμενα έτη. Με τη βοήθεια της αποδοτικής τεχνολογίας συμπύκνωσης αερίου επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση των ιδιοτήτων αυτής της πηγής ενέργειας με ελάχιστες μόνο απώλειες. Γιατί δεν αξιοποιείται μόνο η ενέργεια που ελευθερώνεται κατά την καύση, αλλά αντλείται πρόσθετη θερμότητα από τη συμπύκνωση των υδρατμών στα καυσαέρια. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και με τον αποδοτικό αυτό τρόπο λειτουργίας η τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου είναι ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον.

Αρχή λειτουργίας


Κατά την καύση ενώνεται το υδρογόνο που περιέχεται στο αέριο με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο σχηματίζοντας υδρατμούς. Αυτοί οι υδρατμοί περιέχουν θερμογόνο δύναμη, η οποία χάνεται στις συμβατικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, καθώς οι υδρατμοί διαφεύγουν μέσω της καπνοδόχου. Αντίθετα οι λέβητες συμπύκνωσης  αξιοποιούν αυτήν την ενέργεια. Προκαλούν τη συμπύκνωση των υδρατμών μέσα στο λέβητα και τροφοδοτούν την κερδισμένη θερμότητα συμπύκνωσης στο κύκλωμα θέρμανσης. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια των ενεργειακά αποδοτικών εναλλακτών θερμότητας των λεβήτων συμπύκνωσης αερίου. Προϋπόθεση για την εγκατάσταση είναι μια ανθεκτική στην υγρασία καπνοδόχος ή ειδικά εξαρτήματα απαγωγής καυσαερίων.

All rights reserved 2010 - ergofos.com | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Κ. - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. Ο.Ε.

σχεδιασμός, κατασκευή ιστοσελίδων ds-creative.gr